Bylivsenteret
Publisert 19. desember 22
Av: Børge Sildnes

Bylivsenteret og arkitekter styrker regionsenter

To arkitektgrupper er valgt ut for å undersøke utviklingsmulighetene for arealene over ny tunnel nord for regionsenteret Straume i Øygarden kommune. Bylivsenteret bistår Vestland-kommunen med gjennomføringen.

Publisert 19.12.2022
Av: Børge Sildnes
Bilde av arkitektene, parallelloppdrag Straume. Foto Vigleik Brekke Oygarden Kommune
Straume foto: Vigleik Brekke, Øygarden kommune
Straume foto: Vigleik Brekke, Øygarden kommune
Foto: Vigleik Brekke, Øygarden kommune
Straume foto: Vigleik Brekke, Øygarden kommune
Straume foto: Vigleik Brekke, Øygarden kommune
Straume foto: Vigleik Brekke, Øygarden kommune
Straume Gisle Og Bård Fra NAL Foto Vigleik Brekk Oygarden Kommune
Straume Tunnel Foto Vigleik Brekke Oygarden Kommune

Som en del av Sotrasambandet er det bestemt at ny riksvei skal legges i tunnel under Straume. Tiltaket medfører at Stovevatnet skal fylles opp med masser som vil heves opp til omkringliggende terreng. Dette nye arealet vil åpne for nye funksjoner og forbindelser dagens rådhus i nord, området ved dagens bussterminal i sør og bussparkeringen til Skyss i øst.

Deler av arealet er allerede satt av til videregående skole og ny bussterminal med egen kollektivtrase. Resten av arealet kan utnyttes for å styrke Straume som regionsenter, med innovative, framtidsrettede, bærekraftige, og realistiske løsninger.

Øygarden kommune inviterte til parallelloppdraget høsten 2022, og valgte ut to av 18 kvalifiserte tilbydere til å delta i prosessen. Gruppene er:

Team Nord:
Arkitekt: Nord architects, København
Landskapsarkitekt: edit, Oslo
Tekniske rådgivere:
• Transsolar KlimaEngineering, Stuttgart
• Structor Vann
• Rambøll

Team Vill:
Arkitekt: Vill arkitektur, Bergen
Tekniske rådgivere:
• Spacescape, Stockholm

23. november ble oppstartsseminaret avholdt i Straume. Arkitektgruppene deltok med representanter fra Nord architects, edit og Vill. Seminaret inkluderte også en stor runde i nærområdet, og det ble fortalt om steder av betydning, mulige forbindelser og viktige utfordringer.

– Oppstarten gikk veldig bra, og vi fikk samlet inn mye relevant informasjon til arkitektgruppene. Jeg ser fram til å se forslagene deres på midtveissamlingen i januar, sier Bård Sødal Grasbekk, leder av Bylivsenteret i Norske arkitekters landsforbund. 

Bilde av arkitektene, parallelloppdrag Straume. Foto Vigleik Brekke Oygarden Kommune
Arkitektene på plass i Straume. F.v. Gisle Nataas (NAL), Anders Eide (Vill), Eric Reid (edit), Vaar Bothner (edit), Johannes Pedersen (Nord), Mari Proll Lien (Nord), Fredrik Barth (Vill), Bård Sødal Grasbekk (NAL). Foto: Vigleik Brekke, Øygarden kommune.
Straume foto: Vigleik Brekke, Øygarden kommune
Foto: Vigleik Brekke, Øygarden kommune
Straume foto: Vigleik Brekke, Øygarden kommune
Foto: Vigleik Brekke, Øygarden kommune
Foto: Vigleik Brekke, Øygarden kommune
Straume foto: Vigleik Brekke, Øygarden kommune
Straume foto: Vigleik Brekke, Øygarden kommune
Foto: Vigleik Brekke, Øygarden kommune
Straume foto: Vigleik Brekke, Øygarden kommune
Foto: Vigleik Brekke, Øygarden kommune
Straume foto: Vigleik Brekke, Øygarden kommune
Foto: Vigleik Brekke, Øygarden kommune
Straume Gisle Og Bård Fra NAL Foto Vigleik Brekk Oygarden Kommune
Gisle og Bård fra NAL. Foto: Vigleik Brekke, Øygarden kommune
Straume Tunnel Foto Vigleik Brekke Oygarden Kommune
Tunnelen i Straume. Foto: Vigleik Brekke Øygarden kommune