Bylivsenteret
Publisert 21. februar 23
Av: Perann Sylvia Stokke

Kom med Straume-idéer

Bylivsenteret og to arkitektgrupper startet i fjor høst på et stedsutviklingsprosjekt for regionsenteret Straume i Øygarden kommune. I januar samlet de involverte seg, og de første forslagene fra arkitektene ble presentert.

Publisert 21.02.2023
Av: Perann Sylvia Stokke
f.v. Ragnhild Pedersen Foss, Arkitekt MNAL fra (edit), Johannes Pedersen (Nord), Mari Proll Lien (Nord) Foto: Øygarden kommune
Foto: Bylivsenteret
Foto: Øygarden kommune
Foto: Øygarden kommune

Det er lagt opp til tre seminar i løpet av prosjektet. 18. januar ble midtveisseminaret avholdt i Straume. Arkitektgruppene deltok med representanter fra Nord architects, edit og Vill. Her ble arkitektenes analyser og idéer for utvikling presentert, først for kommunens administrasjon og deretter for innbyggerne i Straume på et åpent folkemøte.

– Det var en god samling, med ulike men spennende analyser og foreløpige forslag fra arkitektlagene. Oppmøtet på folkemøtet var over forventning, med deltakelse også fra unge innbyggere, en gruppe som ofte er vanskelig å mobilisere til slike møter. Både arkitektene og kommunen var fornøyde med innspillene som kom ut av prosessen, og da er vi fornøyde også sier Bård Sødal Grasbekk, leder av Bylivsenteret i Norske arkitekters landsforbund. 

Den 19. januar møttes vurderingskomiteen til en gjennomgang av materialet med sikte på å gi en tydelig bestilling til arkitektlagene fram til sluttseminaret til våren. Vurderingskomiteen ledes av Bylivsenteret og er bredt sammensatt med representanter fra fylkeskommunen, kommunen og rådgivende organer.

Skriftlig tilbakemelding ble sendt fra kommunen, med en felles del til begge arkitektlagene og en del til hvert av dem.

f.v. Ragnhild Pedersen Foss, Arkitekt MNAL fra (edit), Johannes Pedersen (Nord), Mari Proll Lien (Nord) Foto: Øygarden kommune
f.v. Ragnhild Pedersen Foss, Arkitekt MNAL fra (edit), Johannes Pedersen (Nord), Mari Proll Lien (Nord). Foto: Øygarden kommune
Foto: Bylivsenteret
Foto: Bylivsenteret
Foto: Øygarden kommune
Foto: Øygarden kommune
Foto: Øygarden kommune
Foto: Øygarden kommune