Folk
Publisert 21. oktober 22
Av: Børge Sildnes

Ny leder for Bylivsenteret

Bård Sødal Grasbekk begynte i Norske arkitekters landsforbund 1. september 2022.

Publisert 21.10.2022
Av: Børge Sildnes
Bård Sødal Grasbekk. Foto: Tom Atle Bordevik
Bård Sødal Grasbekk. Foto: Tom Atle Bordevik

Han er landskapsarkitekt MNLA og har videreutdanning i organisasjon og ledelse. Bård har tidligere jobbet med arealplanlegging, bærekraftsrådgiving og innovasjon, i offentlig og privat sektor.

– Jeg er glad for nå å komme tettere på en del av det estetiske feltet, hvor mening utforskes gjennom kroppens engasjement i miljøet. Dette er et fint utgangspunkt for å tilnærme seg ulike steder, folkene der, og deres lokale skikker.

– Hvordan tar du denne tilnærmingen inn i Bylivsenterets arbeid med bærekraftig stedsutvikling?
– For å hjelpe kommuner med deres stedsutviklingsprosesser, bør vi arkitekter leve oss inn i det lokale miljøet: hvordan det er å leve der, hvilke drømmer og lengsler som spirer, og hva folk er stolte av. Bærekraftig stedsutvikling dreier seg om å slippe til omsorg for stedet, spesielt gjennom å involvere folk som allerede har tilknytning til det. Vi er heldige som får bistå med nye perspektiver og tanker inn i deres prosesser.

– Hva blir hovedoppgavene i din nye jobb?
– Som ansvarlig for Bylivsenteret er hovedoppgaven å bygge kultur og koordinere, men jeg har også flere oppgaver på tjenestenivå. Jeg skal bistå kommuner med stedsutviklingsprosesser og utvikle prosjekter og kurs. Utover dette har jeg ansvar for nettverksutvikling og strategiske samarbeid.