Bylivsenteret
Publisert 05. juli 22
Av: Perann Sylvia Stokke

Ny oversikt over nasjonale tilskuddsordninger for by- og stedsutvikling

Offentlige og private tilskuddsordninger kan være et supplement til kommunale budsjetter og private bidrag i arbeidet med å utvikle byer og tettsteder.

Publisert 05.07.2022
Av: Perann Sylvia Stokke
Moholmen. Foto: Lene Buskoven, Riksantikvaren
Moholmen. Foto: Lene Buskoven, Riksantikvaren

På Regjeringen.no finner du en oversikt over et utvalg nasjonale tilskuddsordninger med relevans for by- og stedsutvikling. I tillegg kan du kontakte fylkeskommunen for å undersøke om det finnes regionale tilskuddsordninger.

Det er planavdelingen i Kommunal- og distriktdepartementet som har utarbeidet oversikten.

Du finner blant annet liste over tilskuddsordninger innen temaene kulturminner og kulturmiljø, planlegging, friluftsliv, klima og klimatilpasning, helse, kunst og kultur.

Liste over tilskuddsordninger