Bylivsenteret
Publisert 05. oktober 22
Av: Børge Sildnes

Nye Nesna

Nesna fikk hjelp av Bylivsenteret og arkitektteam til å planlegge bærekraftig stedsutvikling.

Publisert 05.10.2022
Av: Børge Sildnes
Utsikt over Nesna. Foto: Halvor Hilmersen
Arkitektteamene, Bylivsenteret og prosjektleder i Nesna kommune. Fra venste: Tone Megrunn Berge, Olafia Zoega og Silje Klepsvik, alle fra Kaleidoscope Nordic og Anita Valrygg, Valrygg studio. Bak fra venstre: Måns Davidson, Bylivsenteret, Halvor Hilmersen, Nesna kommune, Lise Larstuvold, Bylivsenteret, Petter Grimm, DRMA, Lene Basma, DRMA, Ellinor Aas, Bjørbekk & Lindheim. Foran: Navid Navid, Studio NN. Foto: Nesna kommune
Folkemøte Foto: Nesna Kommune
Ill. Kaleidoscope Nordic Valrygg Studio

Jeg syns det er gledelig å se at kommunen har oppdaget at bruk av arkitektkompetanse er nyttig

Lise Larstuvold, Bylivsenteret i Norske arkitekters landsforbund

Våren 2021 gikk et enstemmig kommunestyre i Nesna inn for å sette i gang et stedsutviklingsprosjekt for å styrke kommunens kvaliteter og gjøre den bedre. Bylivsenteret i Norske arkitekters landsforbund har vært kommunens rådgiver, for å hjelpe dem med å få på plass riktig arkitektkompetanse og gjennomføre parallelloppdrag.

Nord universitet valgte i 2019, til store protester, å legge ned Campus Nesna fra 2022. Parallelloppdraget inngår i kommunens omstillingsarbeid. Det skal skapes nye arbeidsplasser i Nesna. Stedsutvikling, omdømme og attraktivitet er viktige elementer i en slik satsing samt planlegging og tilrettelegging for næring i sjønære områder.

– Parallelloppdrag er et godt verktøy for arbeid med stedsutvikling. Jeg har fått øyene opp for verdier som arkitektur, design og ombruk. Vi har mange ambisjoner og har nå et totalkonsept som binder hele stedsutviklingen sammen. Vi ser frem mot å ta dette videre, og har fått et godt verktøy for å skape en ønsket utvikling i Nesna-samfunnet, sier prosjektleder Halvor Hilmersen i Nesna kommune.

Nesna har noen utfordringer som er beskrevet i parallelloppdraget. De ønsker et bedre havneområde med klare trafikkløsninger og trygge forhold for myke trafikanter. Det trengs møtesteder for ungdom, bedre kvalitet på grøntanlegg og parker og satsing på sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft.

To arkitektteam, begge med lokale innslag, ble valgt til oppdraget:

  1. DRMA AS, Studio NN og Bjørbekk & Lindheim AS
  2. Kaleidoscope Nordic AS og VALRYGG Studio

– De to arkitektteamene leverte mange gode ideer til konkrete tiltak og prosjekter, og foreslo ulike utviklingsstrategier for Nesna. Jeg syns det er gledelig å se at kommunen har oppdaget at bruk av arkitektkompetanse er nyttig, både for å se nye muligheter til å gjøre lokalsamfunnet attraktivt, og for å visualisere visjoner og tenke strategisk, sier Lise Larstuvold i Bylivsenteret.

 

 

Utsikt over Nesna. Foto: Halvor Hilmersen
Utsikt over Nesna. Foto: Halvor Hilmersen
Arkitektteamene, Bylivsenteret og prosjektleder i Nesna kommune. Fra venste: Tone Megrunn Berge, Olafia Zoega og Silje Klepsvik, alle fra Kaleidoscope Nordic og Anita Valrygg, Valrygg studio. Bak fra venstre: Måns Davidson, Bylivsenteret, Halvor Hilmersen, Nesna kommune, Lise Larstuvold, Bylivsenteret, Petter Grimm, DRMA, Lene Basma, DRMA, Ellinor Aas, Bjørbekk & Lindheim. Foran: Navid Navid, Studio NN. Foto: Nesna kommune
Arkitektteamene, Bylivsenteret og prosjektleder i Nesna kommune. Fra venste: Tone Megrunn Berge, Olafia Zoega og Silje Klepsvik, alle fra Kaleidoscope Nordic og Anita Valrygg, Valrygg studio. Bak fra venstre: Måns Davidson, Bylivsenteret, Halvor Hilmersen, Nesna kommune, Lise Larstuvold, Bylivsenteret, Petter Grimm, DRMA, Lene Basma, DRMA, Ellinor Aas, Bjørbekk & Lindheim. Foran: Navid Navid, Studio NN. Foto: Nesna kommune
Folkemøte Foto: Nesna Kommune
Folkemøte Foto: Nesna Kommune
Ill. Kaleidoscope Nordic Valrygg Studio
Ill. Kaleidoscope Nordic Valrygg Studio