Bylivsenteret
Publisert 05. oktober 23
Av: Perann Sylvia Stokke

Engasjement for Sandnesvågen

Det var mange mennesker og mange meninger i diskusjonen om hvordan Sandnesvågen skal bli i framtiden.

Publisert 05.10.2023
Av: Perann Sylvia Stokke
Kan Alstahaug Kystlag sine bygg i Sandnesvågen utvikles til et kystkultursenter? Foto: Bylivsenteret
Fergeleiet på Nesset, med brannstasjonen midt i bildet. Foto: Bylivsenteret
Arkitektene på befaring ved fergeleiet, kan den gamle brannstasjonen utvikles til et nytt møtested? Foto: Bylivsenteret
Befolkningen kom med ideer til arkitektene på verkstedet i folkemøtet. Foto: Bylivsenteret

Bylivsenteret i Norske arkitekters landsforbund bistår Alstahaug kommune med parallelloppdrag i Sandnesvågen, og den 20. september ble det arrangert et oppstartsmøte i kulturhuset i Sandnessjøen. Arbeidet skal danne grunnlag for en områderegulering for Sandnesvågen, et viktig område sentralt i Sandnessjøen.

 

Det kom nesten hundre personer og engasjementet var stort i diskusjonen om hva Sandnesvågen kan bli. Blant temaene som kom opp var at Sandnesvågen har spor etter både vikinger og maritim virksomhet, og dette kan være viktig for å bygge opp under stedsidentitet i Sandnessjøen. Kan det lages nye møtesteder ved Sandnesvågen som forteller denne historien? Det ble også diskutert hvordan en aktiv havn i en levende kystby kan leve side om side med nye boligtilbud, møteplasser og attraktive områder for innbyggerne. 

 

To arkitektteam er valgt ut for å vise muligheter i Sandnesvågen. Kontorene Vandkunsten og Asplan Viak fikk mye informasjon om stedet og ble tatt med på befaring. De kommer tilbake i november på midtveismøte for å vise sine første skisser og ideer. 

 

Lise Larstuvold fra Bylivsenteret leder den lokale vurderingskomiteen. Hun fortalte hvordan arkitektur kan være et virkemiddel for bærekraftig stedsutvikling og hvorfor parallelloppdrag er en god metode for å oppnå bred medvirkning og lokal forankring i stedsutviklingsprosjekter.

 

– Sandnessjøen har en unik rolle som regionssenter i Nordland. Stedet har storslått natur og rik maritim historie. Det bør satses på gode møtesteder, utvikling av utvalgte byrom og arkitektonisk kvalitet. Det blir spennende å se hvilke ideer arkitektene kommer med. Basert på deres forslag skal vurderingskomiteen gi råd til kommunen om videre utvikling, sier Larstuvold.

 

Les mer på hjemmesiden til Alstahaug kommune

Kan Alstahaug Kystlag sine bygg i Sandnesvågen utvikles til et kystkultursenter? Foto: Bylivsenteret
Kan Alstahaug Kystlag sine bygg i Sandnesvågen utvikles til et kystkultursenter? Foto: Bylivsenteret
Fergeleiet på Nesset, med brannstasjonen midt i bildet. Foto: Bylivsenteret
Fergeleiet på Nesset, med brannstasjonen midt i bildet. Foto: Bylivsenteret
Arkitektene på befaring ved fergeleiet, kan den gamle brannstasjonen utvikles til et nytt møtested? Foto: Bylivsenteret
Arkitektene på befaring ved fergeleiet, kan den gamle brannstasjonen utvikles til et nytt møtested? Foto: Bylivsenteret
Befolkningen kom med ideer til arkitektene på verkstedet i folkemøtet. Foto: Bylivsenteret
Befolkningen kom med ideer til arkitektene på verkstedet i folkemøtet. Foto: Bylivsenteret