Bylivsenteret
Publisert 23. mai 23
Av: Perann Sylvia Stokke

Utlyser parallelloppdrag i Alstahaug kommune

Søker arkitektteam for innspill til alternative utviklingsgrep‏‏‎‬‏‪‎‏‬‎‎‏‬‏‎‪‪‪‎‬ og en helhetlig vurdering av utviklingspotensialet for Sandnesvågen. ‬‬‬‬‬‬‬‬Søknadfrist er 14. juni 2023.

Publisert 23.05.2023
Av: Perann Sylvia Stokke
Foto: Sandnessjøen, Visit Helgeland
Foto: Sandnessjøen, Visit Helgeland

Oppdraget skal danne grunnlag for utarbeiding av områderegulering for Sandnesvågen, et viktig område og innfallsport sentralt i Sandnessjøen. Arbeidet skal ses i sammenheng med videre utvikling av dette regionsenteret.

Det skal velges ut inntil to team, som gjennom tverrfaglig kompetanse og kreativitet skal løfte fram ideer og visualisere utviklingspotensialet for området. Hensikten med et parallell-oppdrag er å sikre godt tilfang av ideer og løsningsmuligheter, forankre disse i lokalsamfunnet og danne grunnlag for gjennomføring.

Bylivsenteret i Norske arkitekters landsforbund bistår i prosessen og deltar i vurderingskomiteen.

Alstahaug er en øykommune i Nordland og et naturlig knutepunkt for kommunikasjon på ytre Helgeland. Sandnessjøen er regionsenter, med sykehus, flyplass nær sentrum med direktefly til Oslo, Trondheim og Bodø, utdanningstilbud på videregående- og høyskolenivå, hurtigruteanløp og gode forbindelser til nabokommunene.

Nordland fylkeskommune har utviklet en egen plan for by- og regionsenterpolitikk for perioden 2017-2025. Målet er at de ti regionsentrene i Nordland – deriblant Sandnessjøen, skal utvikles til å bli kompakte, innovative og bærekraftige. Utgangspunktet er den enkelte bys egenart. Betydningen av godt samspill mellom byen og omlandet blir pekt på som en viktig faktor for å skape mer attraktive regioner for innbyggere, besøkende og næringsliv.

I 2016 ble det holdt byromseminar i Sandnessjøen og workshop med arkitektfirmaet Gehl. Rapporten fra dette seminaret synliggjør flere av utfordringene og mulighetene som regionsenteret har til å skape gode møteplasser og byrom.

Planarbeidet for Sandnesvågen er delt i faser, hvor dette parallelloppdraget inngår i en startfase. Oppdraget er ikke en konkurranse, men en åpen, honorert idéutviklingsprosess med to utvalgte team. Det skal ikke kåres noen vinner etter avsluttet prosess, og det vil ikke tildeles kontrakt etter avslutning av oppdragene.

Parallelloppdrag er valgt som verktøy for å legge et godt grunnlag for en stedsutviklingsprosess med vekt på samskaping mellom ulike samfunnsaktører. Området skal utvikles i tråd med FNs bærekraftsmål, nasjonale forventninger til kommunal planlegging.

Hvert team kommunen engasjerer vil få utbetalt en fast sum på 500 000 norske kroner (eks. mva.) for oppdraget. Dette forutsettes å dekke all tid, reisetid og kostnader knyttet til oppdraget. Reise- og oppholdskostnader er inkludert i honoraret.

Tilbudsfristen er utvidet fra 8. juni til 14. juni kl 12:00