Stipender og legater

Arkitekter kan søke disse stipendene:

  • Diversestipend for nyutdannede kunstere (kurs, reise, studier, utstyr, etablering, markedsføring)
  • Stipend for seniorkunstnere (fra 57-67 år)
  • Stipend for etablerte kunstnere (fra 57-67 år)
  • Arbeidsstipend
  • Arbeidsstipend for yngre, nyetablerte kunstnere (under 35 år)

Mer informasjon om stipendordningen og om hvordan en søker finnes på Kulturrådets nettsider

Alle søknader skal sendes inn elektronisk via Altinn.

Stipend deles ut til en praktiserende arkitekt eller ingeniør for en reise til USA for å dra på seminar, kurs, forundersøkelser til et prosjekt o.l. Stipendet er på kroner 40 000. Les mer på nettsiden:

https://noram.no/noram_stipend/andre-stipend/

Søknadsfrist er 1. april/1. november.

 

Designere og arkitekter kan få reise- og transporttilskudd til viktige internasjonale arenaer.

DogA forvalter Utenriksdepartementets reisetilskuddsordning, som skal bidra til at norske designere og arkitekter får mulighet til å presentere arbeidet sitt i utlandet gjennom utstillinger og foredrag.

Det kan søkes om midler til:

  • Utgifter til reise, transport og eventuell deltagelse i forbindelse med utstilling eller presentasjon av egne arbeider ved viktige internasjonale utstillingsarenaer eller messer i utlandet.
  • Utgifter til reise i forbindelse med foredragsvirksomhet ved viktige internasjonale konferanser eller seminarer i utlandet.

Les mer og finn søknadsskjema hos DogA.

NB! Det blir ikke delt ut stipend i 2021.

Våren 2007 ble noen av NALs legater slått sammen til ett stipend, og dette utlyses normalt hver høst. Stipendbeløp varierer fra år til år etter renteavkastningen, eksakt beløp vil stå i stipendutlysingen.

Søknaden må begrunnes og budsjett må vedlegges for bruken av midlene. Det er også viktig at det det søkes støtte til er ting som skal gjennomføres det påfølgende år.

Søknad sendes per e-post til nal@arkitektur.no.
Merk e-posten med NALs stipend.

Søknadsfrist er 15. oktober hvert år.

Stipend utdeles av NALs styre etter innstilling fra Pris- og stipendkomiteen.