NAL-kurs
16. februar 2023

Bevaring og utvikling av bygninger og kulturmiljøer – fra Sommerro til Sandnes

Digitalt
09.00-16.00
NAL
Medlem
3650 kr
Student-/pensjonistmedlem
500 kr
Ikke-medlem
5000 kr

Hvordan kan eksisterende arkitektoniske kvaliteter videreføres og nye behov innpasses ved tilpasning og ombygging av kulturhistoriske bygg?

Kurset handler om hvordan vi kan bevare og ivareta arkitektoniske- og kulturhistoriske verdier i bygg med ulik vernestatus, samtidig som vi tilpasser og utvikler byggene til ny bruk. En forutsetning for å lykkes er å få et bredt kunnskapsgrunnlag og legge til rette for et godt tverrfaglig samarbeid gjennom hele prosessen.

Bevaring og ombruk av bygg og bygningsmiljøer er viktige bidrag for å redusere klimagassutslipp. Erfaringer fra nylig ferdigstilte prosjekter presenteres.

P R O G R A M

 Velkommen (5 min)
Perann Sylvia Stokke, Fagavdelingen, Norske arkitekters landsforbund

Fra markør til aktør – om kunsten å kombinere vern og utvikling av kulturhistoriske eiendommer av høy verdi (ca 40 min)
Janne Wilberg, byantikvar, Byantikvaren i Oslo

Norsk Art Deco - dekorativ modernisme i Norge (ca 30 min)
Kaare Stang, seniorrådgiver, Riksantikvaren

Vendinger i 1920-tallets arkitektur (ca 40 min)
Espen Johnsen, professor i kunsthistorie, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo.
(Johnsen vil fortsette med den norske delen av foredraget «1920-tallet - harmoni, brudd og fornyelse i nordisk arkitektur» som han holdt på kurset 17. november 2021. Vennligst se under for tilgang til opptak).

 

Fra Oslo Lysverker til hotell Sommerro (ca 30 min)
Lisbeth Halseth, LPO arkitekter og partnere

Oslo Lysverkers administrasjonsbygg sto ferdig i 1932 (Arkitektene Bjercke og Elisassen) med en italienskinspirert nyklassisistisk fasade, art deco interiører og integrert kunst av Asbjørg Borgfeldt og Per Krogh. I 2015 startet arbeidet med å bevare, tilpasse og utvikle bygget til det som skulle bli Norges første nabolagshotell. 

Byantikvaren, byggherren og LPO arkitekter laget et pilotprosjekt for vern av interiør gjennom regulering, utviklet en metode for dialog og beslutninger, og åpnet bygget for byen. Hvilke kilder har vi og hvordan bruker vi dem for å ta rette valg? Hvordan skal nye behov og byggherrens budsjett vektes mot verneverdi slik at alle parter blir fornøyde?

Oppgradering av betongkonstruksjoner fra 1930-tallet – utfordringer og løsninger (ca 15 min)
Helge Seim, sivilingeniør, Ingeniørene Seim & Hultgren AS

 

Byens tak – Stratos, Folketeaterbygningen (1935) (ca 30 min)
Anne Gjesdal Bjørndal og Anna Victoria van der Zwaag, arkitekter MNAL, Rodeo arkitekter

I snart nitti år har Stratos på toppen av Folketeaterbygningen i Oslo huset forskjellige serveringskonsepter, fra avholdsrestaurant til nattklubb.
Fra våren 2023 vil Byens Tak, et samarbeid mellom oss i Rodeo arkitekter og Fuglen, bebo rommene på toppen av Morgenstierne og Eides historiske bygg på Youngstorget. Nå gjennomgår de to øverste etasjene en oppussing, tro mot art deco-byggets kvaliteter i fargebruk, materialbruk, formspråk og detaljering. Utviklingen av prosjektet foregår i tråd med våre tanker om hva det vil si å bo i by: Det handler om å dele. Dele på transport, opplevelser, varer og tjenester. Og selvsagt, dele på arealene. 

Med Byens Tak ønsker vi å vise og undersøke dette i praksis. Vi planlegger 11. etasje som rene kontorlokaler mens 12. etasje – det folk kjenner som «Stratos» – vil ha vekselbruk mellom kontor og publikumsrettede aktiviteter. På Byens Tak vil det være en kombinasjon av bar og kafé, med arrangementer, mat og drikke i de unike lokalene, der utsikten, beliggenheten og arkitekturen blir rammen rundt opplevelsene.

Stedets verdi og bærekraftig stedsøkonomi – En praktisk tilnærming til stedsutvikling for fremtidens bevisste marked (ca 30 min)
Einar Kleppe Holthe, grunnlegger og daglig leder, Natural State

Jordal klubbhus og tribune. Bevaring, oppgradering og universell utforming (ca 20 min)
Janne Semb Simensen, sivilarkitekt, Arkitektskap

Sandnesløftet – kulturarv som ressurs i byutviklingen (ca 40 min)

Sandnesløftet er et felles løft for å styrke byidentiteten og bystolthet. Det skal bidra til at helhetstenking, kunnskap, bredt eierskap og lokalt engasjement blir bæresøylene i den videre utviklingen av Sandnes by. Formidling av kunnskap om byens kulturminner og deres potensial blir derfor viktig for at eiere skal fatte gode beslutninger til beste for sitt kulturminne og til beste for byens framtid. 
Gro Persson, sivilarkitekt, byantikvar i Sandnes kommune


Ønsker du å vite mer om dette feltet?
Vi kan tilby 15 % rabatt på opptak av de to kursene under, dersom du kjøper dem samlet. I kommentarfeltet kopierer du inn «kurstitlene og skriver 15% rabatt» når du melder deg på.

Verneverdige bygninger - bevaring og utvikling (17.11.21)
Bevaringsverdier i bygninger og kulturmiljøer (31.03.22)

Foto: til venstre: nyslipt fiskebeinsparkett, Stratos/ Byens tak (Morgenstierne og Eide/Rodeo), foto: Ruben Ratkusic/Rodeo arkitekter. Til høyre: nyrestaurert trapp og takpendel, Sommerro (Bjercke og Eliassen/LPO), foto: LPO

Finn din pris
Vi har ulike priskategorier. Trykk på Meld meg på for å finne din pris.