Konferanse
Fra: 24. oktober 2023
Til: 25. oktober 2023

Bylivkonferansen 2023

Digitalt
11.00-16.00
NAL
Medlem
1000 kr
Ikke-medlem
1000 kr

KULTURARV SOM RESSURS I STEDSUTVIKLING

Kulturarven bør ha en sentral rolle i stedsutviklingen. Bevaring og gjenbruk av eksisterende bebyggelse reduserer klimagassutslipp sammenlignet med å rive og bygge nytt. I tillegg bidrar kulturarven til å skape levbare, myldrende og vitale lokalsamfunn med stedsidentitet, der folk trives og føler tilhørighet, og besøkende får oppleve unike og autentiske steder.

Bylivkonferansen 2023 handler om utvikling av vitale lokalsamfunn med utgangspunkt i problemstillingene:

- Hvordan kan kulturarven bidra til bærekraftige og levbare byer og steder?
- Hvordan kan aktører samarbeide slik at kulturarven ivaretas i utviklingen?
- Hvordan balansere hensynet til bevaring og gjenbruk med fortetting og økt arealutnyttelse?

Målet med konferansen er å dele erfaringer og gode eksempler på vellykkede prosesser, fremtidsplaner og fysiske, arkitektoniske løsninger som styrker stedskvalitet og identitet. Forskere, arkitekter, offentlig forvaltning og eiendomsutviklere vil gi ulike perspektiver på denne tematikken. Det blir både plenumforedrag, parallellsesjoner og byvandringer.

Konferansen er relevant for alle som jobber med stedsutvikling, enten det er i kommune, øvrig forvaltning, privat næringsliv eller frivillighet. Konferansen holdes på Festiviteten kulturhus og arrangeres av Bylivsenteret i samarbeid med Distriktssenteret, Trøndelag fylkeskommune og Levanger kommune. Klima- og miljødepartementet og Riksantikvaren bidrar også i programarbeidet.

Levanger ligger ved Trondheimsfjorden og har hatt jernbaneforbindelse siden 1905. En stor del av det historiske sentrum ble i 2018 fredet som kulturmiljø og er et godt eksempel på urbant og lavt trehusmiljø i sveitser- og jugendstil. Byplanen fra 1846 er fremdeles godt synlig i dag. Og de historiske grøntanleggene i sentrum uttrykker en sterk hage- og parkkultur.

Plenumssesjonene og én parallellsesjon vil bli strømmet.
 
PROGRAM
 
TIRSDAG 24. OKTOBER
Festiviteten, Levanger
 
11.00 Lunsj
 
12.00 Velkommen og introduksjon
- Bård Sødal Grasbekk, leder Bylivsenteret og Tove Nordgaard, Byantikvar i Levanger
- Anita Ravlo Sand, ordfører, Levanger kommune
- Anne Bjørg Evensen Svestad, seksjonsleder kulturminner, Trøndelag fylkeskommune

- Leidulf Mydland, seksjonssjef, seksjon for arealplan og miljø, Riksantikvaren
- Kenneth Dahlgren, sjef for områdeutvikling og innovasjon, Aspelin Ramm
 
13.00 Bylivsamtale: Kulturarv som ressurs i bærekraftig stedsutvikling
Hvor trykker skoen og hva kan gjøres?
Deltakere i samtalen: Anne Bjørg Evensen Svestad, Trøndelag fylkeskommune, Antonios Bruheim Markakis, Levanger kommune, Leidulf Mydland, Riksantikvaren og Kenneth Dahlgren, Aspelin Ramm. Samtalen ledes av Kai Reaver, fagsjef i Norske arkitekters landsforbund
 
13.30 Pause/mingling
 
13.50 Stedets fortellinger og særpreg
 
Grønne rønner
Kan landets utallige ødehus gå fra å være et distriktsproblem til å bli en ressurs for stedsutvikling i byer og tettsteder i det ganske land?
Daniel Johansen, kunsthistoriker, førsteamanuensis, institutt for arkitektur og teknologi, NTNU

Arkitektens handlingsrom i historiske miljøer
Erlend Skjeseth, AA Dip Arch. RIBA II MNAL, partner Kastler Skjeseth Arkitekter

Skattejakt – byutviking i historiske bymiljø
Kristoffer Moe Bøksle, sivilarkitekt MNAL, partner KIMA Arkitektur
 
15:30 Mingling/egentid

16:30 Mini-kulturnatt i Levanger sentrum
Hele byen bidrar til å skape byliv med musikk og konserter, byvandringer, utstillinger, kunstvandring, åpne bakgårder, tradisjonshåndverk, lokalmat, aktiviteter for barn og unge med mere. Les mer på Levanger kommunes nettsider. Konferansedeltakere vil også få program og kart.

19.30 Felles middag, Vaskeriet
Gårdstapas-buffet med varme og kalde retter fra Fæby 
Konsert med lokale musikere og åpen bar.

ONSDAG 25. OKTOBER
 
09.00 Parallelle sesjoner
1.     Byen som kvalitativ erfaring
2.     Samarbeid, samstyring og samskaping
3.     Kulturarv og stedskvaliteter i planlegging
4.     Verktøy for stedsutvikling
5.     Ombruk og ny bruk av bevaringsverdige bygg

Se program for de ulike sesjonene

Sesjonene avholdes ulike steder i Levanger. I forkant av konferansen vil du motta en e-post angående påmelding til sesjonene.
 
11.15 Felles lunsj, Festiviteten
 
12.15 Vitalisering og byliv med kulturarv i sentrum
 
Den sosiale byen med historisk særpreg
Aksel Tjora, sosiolog, professor, NTNU og leder, Sosiologisk poliklinikk
 
Strategisk stedsutvikling
Birgitte Svarre, administrerende direktør, BARK Rådgivning, København
 
Hvem lykkes med å ta kulturarven i bruk?
Stefan Kaliski, journalist og anmelder, «Sentrumkontrollørene»
 
13.50 Pause
 
14.20 Forbilledlige eksempler på utvikling og ny bruk av verneverdig bebyggelse
 
Lys i gamle hus – bygningsvern og gjenbruk
Runa Tunheim, landskapsarkitekt MNLA, prosjektleder for pilotkommune Heim, Fortidsminneforeningen
 
Trehusbyen som ressurs for det moderne Egersund
Kjersti Søyland Bye, mulighetsutvikler i Eigersund kommune
 
Gjenbrukshuset Festiviteten i Larvik – fra kritisk forfall til levende historie
Siri Ulrikke Høye, arkitekt, MAD arkitekter

Torvkvartalet Kristiansand - fra enkeltbygg til byintegrert kjøpesenter, hotell og mediehus
Venke Moe, arkitekt MNAL, plan- og bygningssjef, Kristiansand kommune


15.45 Refleksjoner og oppsummering
Bård Sødal Grasbekk, leder Bylivsenteret og Tove Nordgaard, byantikvar, Levanger kommune
 
16.00 Vel hjem!
 
Forbehold om mulige endringer i programmet.


PRAKTISK INFORMASJON

Konferansen foregår hovedsaklig på Festiviteten kulturhus i Kirkegata 18 i Levanger. Det anbefales å reise kollektivt til Levanger. Festiviten ligger i fem minutter gåavstand fra Levanger togstasjon.

Konferanseprogrammet på Festiviteten direktestrømmes + en av parallellsesjonene.

Priser
Konferanseavgift for fysisk deltakelse kr 2500,- / student kr 1000,-
Konferanseavgift for strømming kr 1000,- / student kr 500,-
Alle priser er ekskludert merverdiavgift.

Servering
All servering under konferansen og middag på Vaskeriet tirsdag 24.10 er inkludert.

Du vil motta informasjon og påmelding til middag 24. oktober i forkant av konferansen.

Overnatting
Vi har gjort avtaler med noen overnattingssteder hvor det er holdt av rom-blokker for deltakere på Bylivkonferansen både 23.10 og 24.10. Booking gjøres direkte med hotellet og betales av deltaker. Merk bookingfristene og oppgi Bylivkonferansen for å få avtalt pris. Prisene nedenfor er per natt.
 
Det er begrenset med hotellrom i Levanger sentrum. De øvrige overnattingsstedene ligger på Falstad, Verdal og Stiklestad og nås med buss eller tog. Det er ca en halvtimes reisetid til Festiviteten i Levanger.
 
Thon Backlund, Levanger
Kirkegata 41, 7600 Levanger, tlf 74 08 16 00
Enkeltrom kr 1795,- inkl frokost
Booking: Send e-post til julie.vangen@olavthon.no
Referanse: Block Norske arkitekters landsforbund 23/10
Bookingfrist: 15. september
 
Nordic Mission, Levanger
Gamle Kongeveg Nord 8, 7609 Levanger (10-15 min spasertur til Festiviteten)
Enkel standard, ikke frokost
Enkeltrom 595,- dobbeltrom kr 750,-
Booking: resepsjon@nordicmission.org
Referanse: Bylivkonferansen
Bookingfrist: 13. oktober
 
Falstad-senteret
Falstadvegen 59, 7624 Ekne
Hotellstandard, inkl frokost
Enkeltrom kr. 1095,-
Køyerom/2 personer kr. 1195,- pr. rom
Dobbeltrom/2 personer kr. 1395,- pr. rom
Booking: hotell@falstadsenteret.no
Bookingfrist: 16. oktober
 
Thon Verdal
Jernbanegata 11, 7650 Verdal
Enkeltrom kr 1350,- inkl frokost / Dobbeltrom (2 personer) kr 1550,- inkl frokost
Booking: verdal@olavthon.no

 
Scandic Stiklestad
Stiklestad Alle 350, 7656 Verdal
Enkeltrom kr 1350,- dobbeltrom 1550,- inkl frokost
Booking: helene@snk.no
Bookingfrist: 16. oktober

Om bookingfristen er ute, kan du allikevel ta kontakt med hotellet og høre om eventuelle ledige rom

Finn din pris
Vi har ulike priskategorier. Trykk på Meld meg på for å finne din pris.