NAL-kurs
25. oktober 2023
Påmeldingsfrist 18. oktober 2023

Ledelse av arkitektonisk kvalitet - skreddersydd for arkitektledere

Norske arkitekters landsforbund
09.00-16.00
NAL
Medlem
60000 kr
Ikke-medlem
85000 kr

Vennligst merk: kurset er fulltegnet.

Er du ansvarlig for å lede arbeidet med å få gjennomslag for arkitektonisk kvalitet i byggeprosjekter?

Da har vi gleden av å kunne tilby deg en plass på kull 2 - L
edelse av arkitektonisk kvalitet (LAK) – høsten 2023. Kurset er utviklet og ledes av den dansk/italienske Thea Mikkelsen.
Kull 1 ble gjennomført våren 2023.

LAK er skreddersydd for arkitektledere som har ansvar for at arkitektonisk kvalitet blir med gjennom alle faser i byggeprosessen; enten det gjelder innad på kontoret, i kontraktsforhandlinger med oppdragsgivere, eller i samspill med andre samarbeidspartnere og brukere av bygget.

Hva trenger du egentlig av ferdigheter for å kunne forvalte rollen som leder av arkitektonisk kvalitet?

Hvorfor satse på ledelse av arkitektonisk kvalitet i tøffe tider? Thea forklarer i kort video.

Kursets utvikler og kursleder er den erfarne psykologen, og spesialisten innen kreative næringerThea Mikkelsen. Hun arbeider internasjonalt som innovasjonskonsulent, bedriftspsykolog, kursdesigner, forfatter og forsker.

Målgruppe: LAK er skreddersydd for erfarne arkitekter med lederansvar. For å få fullt utbytte av kurset forutsettes minst ti års arkitekterfaring og prosjektansvar, som for eksempel prosjekteringsleder, prosjektleder, eller som leder av arkitektkontorHar du annen utdanning eller erfaring, ta gjerne kontakt med oss i NAL for en vurdering.

Her er et opptak av informasjonswebinar 9.1.23. der Thea forteller om kursforløpet.

Bakgrunn: kurset bygger på et tilsvarende program i Akademisk Arkitektforening i Danmark. Der har opplegget vært tilbudt hvert semester i flere år med stadig stor interesseog lange ventelister. Derfor er det med stor glede at NAL nå inviterer til nok et kursforløp for et nytt kull, høsten 2023. Norske arkitekters landsforbund er Thea Mikkelsens samarbeidspartner i Norge. 

Direktør og partner i Henning Larsen arkitekter, DK sier om kurset: «...jeg var selv deltager på første runde af LAK i København, og flere af vores medarbejdere har været på det sidenhen - varm anbefaling herfra!»

Hvilket utbytte kan du regne med? 
- et program grundig forankret i dyp kunnskap og forståelse av arkitekters praksis 
- kursforløpet vil 
hjelpe deg profesjonelt og personlig med hva som skal til for å lede arkitekturprosjekter, og å oppnå gjennomslag for arkitektoniske kvaliteter.
-
å skape rom og gjennomslag for arkitektoniske verdier, som innebærer å kunne fremforhandle kvalitet slik at alle parter tjener på det - og prosjektets arkitektoniske kvaliteter er tydelige.

Hva kreves av deg?
For å få gjennomslag for arkitektonisk kvalitet, kreves det ledelseskompteanse. 
Slik kompetanse består av kunnskap og ferdigheter som må trenes på. Ledertreningen er basert på prosess- og relasjonsforståelse for å oppnå ønskede resultater og for å skape gode relasjoner som gir lojale kunder, som kommer tilbake med nye oppdrag – fordi de vil samarbeide med deg og teamet ditt på grunn av din ledelsessstil.

LAK vil styrke deg både som leder og som arkitektonisk ansvarlig for prosjektene dine. Dette oppnås gjennom
 økt strategisk selvinnsikt og faglige avklaringer, samt introduksjon til ledelsesverktøy innen felt som forhandling, strategi og kommunikasjon.

Kurset er designet for å:
- lære av teori, praksis, direkte trening og sparring med andre deltakere, 
- øke din bevissthet gjennom å øve opp ferdigheter for hvordan du som leder spisser din autoritet
- skape gode samarbeidsallianser 
- bygge din personlige lederstil

Vennligst merk at begrepet prosjektleder benyttes i kurset uavhengig av deltakernes stillingstitler i bedriftene, slik som ledende designarkitekt, senior prosjektleder, seniorarkitekt, senior designarkitekt, daglig leder, faglig leder eller eier.

Kursets struktur: 
Ledelse av arkitektonisk kvalitet (LAK) består av flere moduler, som hver relateres til en sentral kompetanse for arkitektlederen. Hele kursserien strekker seg over åtte undervisningsdager fordelt på fire moduler over flere måneder (se datoer under), samt personlig intervju, ledertest og personlig coaching. Deltakere vil også samarbeide med ulike, ledende kunstnere og andre kreative underveis. 

Kurset starter med et individuelt online intervju for å spisse det individuelle læringsfokuset for hver deltaker. Kurset forutsetter en individuell test av din personlige ledelsesprofil (Leader Focus, Hogan Assessment benyttes). 

Kursstrukturen er rigget for å sikre optimal integrering av læringen. Antall deltakere er begrenset til maksimalt 18 (gjerne ledergrupper, dog ikke flere enn 4 deltakere fra samme bedrift). 

Modul 1: 25. oktober og 26. oktober – Hva er ledelse av arkitektonisk kvalitet? Hva kreves av deg som leder for å lykkes med det? 2 dager. Kurssted: Oslo. (Inkluderer mat, men ikke overnatting.) 

 
Mellom modul 1 og modul 2: Personlig tilbakemelding på lederprofil - personlig læringsfokus: 1,5 time individuelle samtaler (Zoom).

Modul 2: 20. november og 21. november Profesjonell integritet, faglig integritet, og forhandling: Hvordan gi og ta ansvar slik at arkitektonisk kvalitet blir mulig? Workshop og masterclass. 2 dager. Kurssted: Oslo (Inkluderer mat, men ikke overnatting.)

Modul 3: 08. januar og 09. januar 2024 - Strategi og samarbeid: Hvordan arbeide med strategisk utvikling av arkitektoniske mål og benytte ressurser i ulike team: 2 dager. Kurssted: utenfor Oslo, (inkluderer to dager fullpensjon og overnatting). Egen transport.
Mellom modul 3 og 4: Intervjue en avholdt kollega for å få personlig feedback. Selvstendig arbeid.

Modul 4: 15. februar og 16. februar - Kommunikasjon og gjennomslagskraft. Kontekst, språk og autoritet som muliggjører for realisering av arkitektonisk kvalitet: 2 dager. Kurssted: Oslo. (Inkluderer mat, men ikke overnatting.)

Avsluttende, etter modulene: 
- K
ort skriftlig oppgave basert på emneseriens temaer (maks. 3 sider) i relasjon til eget læringsfokus. 
- Ultimo februar 2024: 
tilbakemelding gis på avsluttende oppgave (Zoom), samt presentasjoner i plenum (Zoom). 

Veien videre: NAL vil opprette en alumni-gruppe via LinkedIn etter gjennomføring. Vi tenker at den på sikt fasiliteres og følges opp av deltakere selv, med støtte fra NALs fagavdeling i starten. Vi vurderer også videre fordypningmoduler med Thea for å holde læring og kunnskap ved like
Formål med nettverk: bygge 
et nasjonalt nettverk av arkitektledere som har vært gjennom Ledelse av arkitektonisk kvalitet - for å styrke ledelse av arkitektonisk kvalitet i Norge.

Investering
: 
For MNAL, MNIL, MNLA er kursavgiften kr 60.000. For ikke-medlemmer kr 85.000.
 Kursavgiften vil bli fakturert i sin helhet før oppstart. (Ta kontakt dersom du trenger en annen betalingsordning).

Ønsker du å reservere en plass på kurset, men har ikke helt bestemt degDa kan du klikke MELD MEG PÅ knappen over, og velge depostium-alternativet. Depostiumet vil blir trukket fra kursavgiften ved fakturering. Ved avmelding etter 24.09.23 vil depositumet omgjøres til avmeldingsgebyr, kr 5000 pr. deltaker.

LAK kull 2
 har 18 plasser. For at kurset skal gjennomføres, forutsettes min.16 deltakere.

Tidligere rektor ved Arkitektur- og designfakultetet ved NTNU, sier om kurset:  «...jeg mener at dette er noe av det beste og viktigste NAL har tilbudt på lenge.»

Flere spørsmål? kontakt gjerne Silvie Le Muzic, m: 93025189, slm@arkitektforbundet.no eller Nina Koren, m: 40341993, nina@arkitektforbundet.no

Artikkel og kort video med Thea, om kurset "Å lede arkitektonisk kvalitet".

Vennligst merk at NAL og Thea Mikkelsen forbeholder seg retten til å foreta justeringer i programmet.

Figur: NAL og Thea Mikkelsen. 

Finn din pris
Vi har ulike priskategorier. Trykk på Meld meg på for å finne din pris.