Frokostmøte
19. oktober 2023
Påmeldingsfrist 18. oktober 2023

Brød og Miljø: Ombrukskartlegging

Bygg Reis Deg
08:00-10:00
NAL

Prosjekterende = ombrukskartlegger?

Vil prosjekterende ta ansvar for ombrukskartleggingen?
Krav til ombrukskartlegging er et aktuelt tema i BAE-næringen. Som del av ambisjonen om sirkulærøkonomi kan ombruk av bygg, bygningsdeler og byggevarer ha betydelig potensiale for å redusere avfallsproduksjon og klimagassutslipp. 

I følge DiBK må yrkesbygg og boligblokker ombrukskartlegges før riving. Kravet be innført fra 1. juli 2022 med en karensperiode på ett år. En ombrukskartlegging er en oversikt over ombrukbare komponenter i et eksisterende bygg, og en vurdering av disse. Det er et lovpålagt krav gjennom Byggeteknisk forskrift (TEK), §9-7 å ombrukskartlegge søknadspliktige tiltak av en viss definisjon og størrelse.

  • Hvordan kan ombrukskartlegging bli en mulighet til å fremme bygningsteknisk-, material- og arkitektonisk kvalitet i sirkulærøkonomien?
  • Hva kreves av egnethet og kunnskap fra den som foretar kartleggingen?
  • Hvordan implementere ombruk i byggeprosjekter?

Dette frokostmøtet arrrangeres på Bygg Reis Deg i Nova Spektrum, (tidl. Norges Varemesse),  Messeveien 8, Lillestrøm. 

 

Program: 

08.00 Brød og kaffe


08.30 Velkommen og introduksjon

v/ Norske Arkitekters Landsforbund ved Silvie Le Muzic MNAL, fagrådgiver.

Ombrukskartlegging - Begreper og krav i TEK
Bjørge Sandberg-Kristoffersen, Asplan Viak, arkitektur og bygg


Hva betyr ombrukskartlegging i praksis?
Lasse Kilvær, Arkitekt MNAL og ombrukrådgiver, partner Resirqel

Byggherrens rolle i bestilling og oppfølging av ombrukskartlegging
Kristine Kolshus, mijørådgiver, Statsbygg

Hvilken teknologi trenger vi for å berike ombruk og sirkularitet?
Vladislav Kazanski, Head of Partnerships, Loopfront

Hvordan håndteres ombruk i BIM - og hvor viktig er det? 
Håndtering av byggevarer gjennom hele den digitale prosjekteringsperioden slik at miljømål nås.
Brede Stokland, arkitekt og med-gründer, Tvinn

Hva kreves av ledere for å kunne lede endring?
Teori koblet mot implementeringsprosessen av sirkulærøkonomi, case: Høyskolen i Volda.
Hedvig Witsø, Arkitekt MNAL, Statsbygg

Spørsmål & dialog

10.00 Takk for oppmøtet! 

Tidligere Brød & Miljø om ombruk: 2022 og i 2021


Om Brød & Miljø:

Brød og Miljø er et møtested for inspirasjon, dialog og erfaringsutveksling knyttet til klima- og miljøutfordringene i bygg-, anlegg og eiendomsnæringen (BAE-næringen). Tverrfaglig fokus og dialog. Brød & Miljø arrangeres av NAL i partnerskap med Statsbygg, Treindustrien, Innovasjon Norge, TeknaMiljømerking Norge (Svanemerket), Oslobygg, NTNU- fakultet for arkitektur og design og Norsk Betongforening og Betongfokus. FutureBuilt er strategisk samarbeidspartner.  

Brød & miljø er et gratis frokostmøte som strømmes direkte og er tilgjengelig i opptak på NALs sider i etterkant.

Merk: Påmelding til frokostmøtet kreves. 
I tillegg må du ha inngangsbillett til Bygg Reis Deg. Last ned gratisbillett her


Med forbehold med endringer i programmet.

 

 

Foto: Kristian August gate 13, Mad arkitekter/ Kyrre Sundal.