Medlem
Publisert 07. mars 24
Av: Agder arkitektforening

Årsrapport 2023

Publisert 07.03.2024
Av: Agder arkitektforening

2023 har vært et positivt år for Agder Arkitektforening. Det ble gjennomført åtte arrangementer og elleve styremøter. Arrangementene har bestått av befaringer, forelesninger, julefest og sommerfest med generalforsamling.

Med unntak av et avlyst arrangement har vi hatt godt fremmøte på medlemsmøtene våre. Vi har brukt sosiale medier og nyhetsbrev aktivt for å promotere arrangementene våre, noe vi tror har ført til økt oppmøte. Vi har etablert en vipps-foreningkonto, slik at ikke-medlemmer på en lettvint måte har kunne tatt del på arrangementene våre mot betaling.

Høsten 2023 har vi jobbet aktivt med å hente inn sponsorer og til sammen har vi samlet inn 60000,- kr. Dette kommer godt med i 2024 hvor vi på vårparten har et tett og spennende program som ble presentert 18.januar i år i forbindelse med foredrag i Kristiansand.

I 2023 spredte vi arrangementene geografisk i store deler av Agder: Arendal, Lista, Sirdal, Lillesand, Kristiansand og Portør (på grensa til Telemark). Etter tilbakemelding fra medlemmene våre vil vi våren 2024 tilby flere arrangementer i eller i nærheten av Kristiansand.