NAL mener
Publisert 08. desember 23
Av: Bergen arkitektforening

Opprop for Byarkitekten

Byarkitekten i Bergen er en uavhengig stemme som går en usikker fremtid i møte. Bergen arkitektforening og Norske arkitekters landsforbund starter nå et opprop for å beholde Byarkitekten i Bergen før det er for sent.

Publisert 08.12.2023
Av: Bergen arkitektforening
Torgallmenningen i Bergen. Foto: Adobe Stock
Torgallmenningen i Bergen. Foto: Adobe Stock

Bakgrunnen for oppropet:
Byrådets støttepartier har sendt inn sine krav til neste års bybudsjett. De krever at Byarkitekten ikke lenger er en selvstendig etat, men blir en del av Plan- og bygningsetaten.

Byrådet har tidligere i sitt alternative budsjett presentert nedleggelse av Byarkitekten. I tilleggsinnstillingen til budsjettet som ble gjort kjent i går er ønsket om å redusere Byarkitekten ikke beskrevet direkte, men vi er frykter at et eventuelt kutt vil komme uten forvarsel og debatt under innsparingen av 85 millioner i “effektivisering” av administrasjonen.

Vi er svært bekymret for at Byarkitekten står overfor store nedskjæringer og i verste fall at satsingen på Byarkitekten avvikles i sin helhet.

Symboleffekten ved å nedlegge landets første byarkitektetat er et klart omdømmefall for Bergen som by og sender en klar beskjed om at de folkevalgte nedprioriterer arkitekturen og byens utvikling.

Reduserer vi satsingen på Byarkitekten fremfor å videreutvikle rollen, ser vi det som en overhengende fare at byutvikling i Bergen blir mindre helhetlig. Og at Bergen blir mindre attraktiv for bergensere og for alle som besøker og bruker byen vår. Skal vi i fremtiden bo og arbeide i en by vi er stolte av, må vi tørre satse på god byutvikling og arkitektur.

Stavanger og Trondheim har på sin side nylig fått byarkitekter med samme mandat som Byarkitekten i Bergen. I Trondheim har ordfører Kent Ranum (H) nettopp tatt til orde for å styrke Byarkitekten.

Byarkitekten i Bergen bør være en prioritert oppgavene som ikke kan kuttes og heller utvikles i tråd med evaluering.

Bli med å signere vårt opprop for å bevare Byarkitekten før det er for sent!

Ønsker du bidra ytterligere, send følgende mail til byrådsrepresentanter:

"
Kjære byrådsrepresentant.

Vi vil oppfordre deg til å beholde Byarkitekten og utvikle etaten.

Å fjerne byarkitekten er klar tale: Byutvikling er ikke viktig for Bergens folkevalgte. Byarkitekten skulle om noe blitt satset mer på og videreutviklet, slik at vi også i fremtiden trives og er stolt av vår voksende attraktive by.

Fysiske omgivelser har stor innvirkning på våre liv. Byggenæringen er fastlandsnorges største, og samfunnsoppgavene våre bygg og uterom skal løse kan ikke kun knyttes til en sektor. God byutvikling bidrar til å løse samfunnsutfordringer, bygger identitet og tilhørighet – og har stor innvirkning på folkehelsen. Byarkitektens arbeid er med på å sikre at de bygde omgivelsene svarer på Bergens samfunnsmål og bærekraftsmål. Byarkitekten som etat bidrar til å skape mer forutsigbarhet for utbyggere, og gjennom tverrsektorielt arbeid, kan Byarkitekten også ha positiv innvirkning på kommunens driftsbudsjett i andre sektorer, bl.a. innen helse og utdanning.

Byarkitekten har i flere år stått i spissen for innovasjon og nytenkning i hvordan vi bygger, og har markert seg som en forbilledlig etat som flere norske kommuner ser til. De har utformet forutsigbare kvalitetsmål og vært en løsningsorientert brobygger mellom planmyndigheter og utbyggere. Evalueringsrapporten utarbeidet av Asplan Viak er tydelig i sin anbefaling: Byarkitekten bør videreføres som egen etat.

Ikke la din stemme gå til spille. Bevar Bergen som en by med ambisjoner for kvalitet i byutviklingen. Stem for å bevare og styrke Byarkitekten!

Vennlig hilsen
NAVN
TITTEL (Arkitekt MNAL/daglig leder, osv.)
"
Byrådets medlemmer finner du her.

«God arkitektur er et verktøy for å skape det samfunnet vi ønsker, forankret i kommunens overordnede målsetninger» - Byarkitekten i Bergen.

Styret i Bergen Arkitektforening v/Morten Falbach (Kontaktperson), Ida Mohn Werner, Torbjørn Sivertsen, Jeanette Hoff, Nikolina Søgnen, Elisabeth Drønen.

Norske arkitekters landsforbund v/ president Adnan Harambasic og generalsekretær Kari Bucher