Kurs og arrangement
Publisert 05. april 21
Av: Annicken Vargel

Generalforsamling og foredrag fra Sanden+Hodnekvam

Styret i HAF ønsker velkommen til generalforsamling 2021 med påfølgende foredrag fra Sanden+Hodnekvam. Møtet blir avholdt via Teams torsdag 29. april kl. 18.30.

Publisert 05.04.2021
Av: Annicken Vargel
House in red concrete Foto: Sanden + Hodnekvam
Rødt hus i mur av arkitektene Sanden og Hodnekvam

Generalforsamling oppdatert agenda:

 • Åpning av generalforsamling
 • Valg av referent/protokollunderskrivere
 • Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Årsmelding– Gjennomgang og godkjenning
 • Regnskap– Gjennomgang og godkjenning
 • Budsjett – Gjennomgang og godkjenning
 • Sak 1: Fastsettelse av kontingent og avgift
 • Sak 2: NAL President eller styreleder
 • Orientering 1: Inntak nye medlemmer
 • Orientering 2: Offentlig Kunst Hedmark
 • Valg – Hvis aktuelt
 • Eventuelt

Alle i styret står formelt på gjenvalg, men det er mulig å melde interesse/foreslå kandidater. Ved interesse for å stille til valg og for innspill til agenda og eventuelle saker send e-post til HAF@arkitektur.no innen 23.04.

Foredrag fra S+H vil bli avholdt etter endt generalforsamling via samme Teamsmøte.

Sanden+Hodnekvam er et arkitektkontor basert i Oslo/Nesodden med prosjekter over hele landet. Deres prosjekt «House in red concrete» på Lillehammer er nominert til “European Union Prize for Contemporary Architecture, The Mies Van Der Rohe Award”.

Vel møtt

Hilsen

Styret
Agata, Sam, Andreas og Erlend