Konkurranse
Publisert 14. mai 24
Av: Børge Sildnes

Tre team invitert til å tegne Gards hovedkontor

Sjøforsikringsselskapet Gard har evaluert søknadene i prekvalifiseringen for å tegne et nytt bygg tilknyttet deres hovedkontor i Arendal.

Publisert 14.05.2024
Av: Børge Sildnes
Gards hovedkontor i Arendal
Gards hovedkontor i Arendal

Sjøforsikringsselskapet Gard inviterte til prekvalifisering for en begrenset arkitektkonkurranse om å tegne et nytt bygg til deres hovedkontor i Arendal. Innen fristen 4. mars kom det 39 søknader, hvor ni team ble invitert inn til en samtale som ble gjennomført i siste del av april.

Gard er nå ferdig med evaluering av søknadene. Etter en helhetsvurdering av søknadene målt opp mot utvelgelseskriteriene som angitt i utlysningsteksten for pre-kvalifiseringen, vil Gard invitere følgende arkitektkontorer til arkitektkonkurransen for Gards hovedkontor i Arendal:

  • Hille Melbye arkitekter og EDIT landskap
  • Vigsnæs + Kosberg Arkitekter, DRMA Arkitekter, 1:1 Landskap, NIRAS
  • Oslotre, JAJA, Id, VillEnergi

Nivået på søknadene som kom var høyt. Gard takker alle interesserte kontorer som søkte på denne utlysningen.