Konkurranse
Publisert 25. august 21
Av: Måns Davidson

Deltakere i arkitektkonkurranse om transformasjon av Torp bruk

Prekvalifiseringen for å bli deltakere i arkitektkonkurransen om Torp bruk er nå avsluttet og juryen har besluttet hvilke 6 deltakere som skal være med i konkurransen.

Publisert 25.08.2021
Av: Måns Davidson
Bilde av konkurranseområdet sett fra nordøst
Konkurranseområdet sett fra nordøst. Foto: Hersleth Entreprenør AS

Ved utløp av fristen for å sende inn søknad om deltakelse var det levert 33 søknader. Alle søknadene tilfredsstilte kvalifikasjons- og dokumentasjonskravene. Ingen av de leverte søknadene ble avvist.

Alle søknadene har blitt evaluert av en jury sammensatt av tre representanter fra oppdragsgiver. De innleverte forslagene er vurdert i henhold til utvelgelseskriteriene oppgitt i konkurranseprogrammet. NAL har vært konkurransefunksjonær og sekretær i prosessen.

Det ble levert 33 gode søknader av svært kvalifiserte team med gode og relevante referanseprosjekter. Det har derfor vært et krevende arbeid for juryen å gjøre et valg med utgangspunkt i den dokumentasjonen som er levert. Juryen har valgt å prekvalifisere 6 deltakere i konkurransen.

Følgende team ble valgt ut som deltakere i konkurransen:

  • Mad arkitekter/Sanden+Hodnekvam/Tredje natur
  • NielsTORP+arkitekter/Gullik Gulliksen landskapsarkiteter/IN’BY
  • Lala/Pushak/Civitas
  • Dyrvik Arkitekter/JAJA Architects/BOGL
  • Spir Arkitekter/Stener Sørensen
  • LINK Arkitektur/Multiconsult

De utvalgte deltakerne har alle levert meget gode søknader. Deltagerne er vurdert innen de oppgitte utvelgelseskriterier; teamsammensetning, relevante referanseprosjekter, faglig erfaring og gode samarbeidsevner.

Samtlige utvalgte deltagere har gjennom søknaden vist dette på en overbevisende måte og viser til sterke faglige kvalifikasjoner til denne oppgaven. Deltagernes har også på en god måte sannsynliggjort gode samarbeidsevner i de tilbudte teamene.

Med mange gode søknader har juryen også lagt vekt på en variasjon av deltakere for å sikre et best mulig utfall av konkurransen.