Medlem
Publisert 10. mai 21
Av: Annicken Vargel

Årsmøte 2020

NOTA hadde en samlende aktivitet på høsten 2020 med omvisning i nytt skolebygg på Namdalseid og påfølgende årsmøte på Yttervik gård.

Publisert 10.05.2021
Av: Annicken Vargel
Årsmøte 2020 Foto: NoTA
Foto fra omvisning på Namdalseid skole

Med middagsservering i hyggelige omgivelser ble fjorårets samling en hyggelig sammenkomst.

Medlemmene fikk en fin omvisning på Namdalseid skole tegnet av Arcon, et Namsos-basert arkitektkontor og med Norconsult som har hatt ansvar for utomhusplanleggingen. Et flott anlegg som skolens brukere er veldig godt fornøyd med.