Medlem
Publisert 10. mai 21
Av: Annicken Vargel

Samordnet registrering i Brønnøysund

Publisert 10.05.2021
Av: Annicken Vargel

Med bakgrunn i tidligere ønsker og vedtak i siste årsmøte har styret i NOTA har sendt inn søknad om registrering av foreningen i Brønnøysund registrert.

Vi satser på at dette går i orden før ferien. Det planlegges en felles sammenkomst NOTA når dette er på plass.