Bylivsenteret
Publisert 04. oktober 23
Av: Perann Sylvia Stokke

Bylivkonferansen - i år i Nord-Trøndelag!

Bylivkonferansen 2023 arrangeres i Levanger, 24.-25. oktober. Dette blir et viktig og inspirerende treffpunkt for alle som er interessert i bærekraftig by- og tettstedsutvikling i Norge. Vi håper mange NoTA medlemmer benytter muligheten til å delta!

Publisert 04.10.2023
Av: Perann Sylvia Stokke

Bylivkonferansen arrangeres hvert år et nytt sted og med et nytt tema innen stedsutvikling og planlegging. Levanger fredede kulturmiljø er valgt som møteplass for dem som vil lære om hvordan kulturarv kan være en ressurs i bærekraftig stedsutvikling.

I tillegg til konferanse, parallellsesjoner og middag blir det også mini-kulturnatt på Levanger med blant annet byvandringer, åpne museer, utstillinger og konserter.

Se programmet og meld deg på

– Levanger er en interessant by, med kulturlandskap helt inntil det kompakte bysentrumet. Det er også interessant å se på arealforvaltningen, hvordan man ivaretar hensyn til matjord og friluftsverdier, sier Bård Sødal Grasbekk til tidsskriftet Arkitektur. Han er landskapsarkitekt og leder for Bylivsenteret i Norske arkitekters landsforbund.

Senteret jobber med bærekraftig stedsutvikling, og arrangerer årets konferanse sammen med blant andre Byantikvaren i Levanger.

Konferansen holdes på Festiviteten kulturhus i Levanger 24. og 25. oktober, og er relevant for alle som jobber med stedsutvikling - enten det er i kommune, øvrig forvaltning, privat næringsliv eller frivillighet. Deltakerne kommer fra hele landet.

Arrangør er Bylivsenteret i NAL samarbeid med Distriktssenteret, Trøndelag fylkeskommune og Levanger kommune. Klima- og miljødepartementet og Riksantikvaren bidrar også i programarbeidet.

– Levanger har en nasjonal skatt, et fredet kulturmiljø som vi skal ta vare på og samtidig utvikle videre. Vi må forvalte kulturarven sammen med både innbyggere, kommune, næringsliv og andre aktører i byen, og i tråd med FNs bærekraftsmål, sier Tove Nordgaard, byantikvar i Levanger, som også er arkitekt MNAL.

– Det er spennende å se på hvordan denne fredningen har påvirket hvordan man tenker om å ta i bruk kulturarven som en ressurs. Noen opplever fredning og vern som en hemsko for utvikling, mens andre ser det som en mulighet, sier Bård Sødal Grasbekk, leder for Bylivsenteret i Arkitektforbundet.