Medlem
Publisert 27. mars 24
Av: Oslo arkitektforening

Innkalling til Generalforsamling i Oslo arkitektforening

Velkommen til generalforsamling 18. april 2024 kl. 17:30 i Hagestuen på Arkitektenes hus i Josefinesgate 32

Publisert 27.03.2024
Av: Oslo arkitektforening

Velkommen til generalforsamling den 18. april kl. 17:30 i Hagestuen i Josefines gate 32. Saksliste og innstilling til tillitsverv ligger vedlagt. Dato for ordinær generalforsamling og Valgkomitéens innstilling kunngjøres også på OAFs nettside 21 dager før generalforsamlingen.

 

Frist for innsending av endringsforslag eller innmelding av saker er 14 dager før generalforsamling i samsvar med §2.d i vedtektene. Det vil si at hvis du har en sak å melde opp, eller et motforslag må det være oss i hende innen 4. april for å komme med på sakslisten

 

Å delta på generalforsamling gir alle medlemmer et innblikk i hele foreningens arbeid, inkludert viktige saker foreningen jobber med nå. OAFs ulike råd og komiteer vil være tilstede og orientere om sitt arbeid.

 

Formell innkalling ble sendt iht OAFs vedtekter i nyhetsbrev på e-post 11. mars 2024.

Vel møtt!