Kurs og arrangement
Publisert 27. mai 24
Av: Oslo arkitektforening

Presentasjon fra minikurset om IT og Datasikkerhet for arkitekter i 2024

Publisert 27.05.2024
Av: Oslo arkitektforening

Torsdag 23. mai holdt Garnes data kurs i Hagestuen på Arkitektenes hus om IT og datasikkerhet for arkitekter i 2024. 

Presentasjonen fra kursen er lagt ut her i etterkant av kurset, slik at de som ikke hadde mulighet til å få det med seg, likevel kan få med seg hovedpunktene.

 

Minikurset ga kunnskap og verktøy arkitekter trenger for å:

- Oppdage og håndtere digitale trusler i 2024

- Sikre din egen arbeidsflyt

- Beskytte verdier, kollegaer og kunder

- Skape en helt ny arkitekthverdag med de smarteste løsningene

 

 

Minikurset ble holdt av Frank Jürgen Leiß, sivilarkitekt og IT-spesialist, fra Garnes Data.

Frank har 10 års erfaring som sivilarkitekt og 14 års erfaring som IT-konsulent. Som Chief Quality Officer jobber Frank med å skape optimale IT-løsninger for små og mellomstore arkitektkontor. Hans hovedmål er at du skal senke skuldrene: Teknologi og IT skal løse utfordringer og oppgaver, ikke skape flere. Ikke minst skal teknologien beskytte deg og alt du jobber for. Hver dag.

Etter lang tid som arkitekt kjenner han nøyaktig hvilke problemer, utfordringer og risikoer som arkitekter lever med hver dag. Ved å snakke samme språk som arkitekter, er han riktig person for å gjøre deg IT-sikker i 2024.