Forelesning med Lilitt Bollinger, Våren 2024.
Forelesning med Triin Ojari, Våren 2024.
Forelesning med Roger Tudó Galí fra HARQUITECTES, Våren 2024.
Forelesning med Lera Samovich fra fala atelier, Høsten 2023.
Forelesning med Annette Helle, Høsten 2023.
Forelesning med Miroslav Šik, Høsten 2023
Forelesning med GROUPWORK, Høsten 2022
Forelesning med Hayatsu Architects, Høsten 2022
Forelesning med Sergisson Bates, Høsten 2022
Forelesning med Hermansson Hiller Lundberg, Våren 2022
Forelesning: Sam Chermayeff (DE), Våren 2022
Forelesning med Lina Ghotmeh, Våren 2022
Forelesning med Mary Duggan, Høsten 2021
Forelesning medBêka & Lemoine, Høsten 2021
Forelesning med Studio Ossidiana, Høsten 2021
Forelesning med Abraha Achermann, Våren 2021