Bylivsenteret
Publisert 14. januar 22
Av: Perann Sylvia Stokke

Oppdatert håndbok i aldersvennlig stedsutvikling

Håndboken skal vise hva aldersvennlig stedsutvikling kan bety i praksis og hvilke konkrete muligheter og verktøy planleggere og utbyggere har.

Publisert 14.01.2022
Av: Perann Sylvia Stokke
Forside. Illustrasjon: Martin Hvattum
Illustrasjon: Martin Hvattum

Håndbok i aldersvennlig stedsutvikling ble laget på oppdrag fra Helsedirektoratet av Norske arkitekter landsforbund (NAL) i samarbeid med SINTEF Community i 2019. Nå er den oppdatert med flere nye eksempler.

I forbindelse med den nasjonale folkehelsekonferansen i Trondheim i oktober 2021 arrangerte Helsedirektoratet og NAL en forkonferanse om aldersvennlig stedsutvikling. Her ble sentrale temaer i håndboken gjennomgått og drøftet. Arrangementet var todelt, med en teoridel med tilhørende eksempler og et verksted der deltakerne kunne delta aktivt med egne erfaringer og lokale problemstillinger. Kurset er utviklet av Bylivsenteret i NAL, som også sto for gjennomføringen. Opptak fra teoridelen av arrangementet finnes her:

Folkehelsekonferansen - Helsedirektoratet

Håndbok og kurs er del av oppfølgingen av regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn. Hovedmålgruppen for både kurs og håndbok er alle som jobber med stedsutvikling. Dette vil også være nyttig for gjennomføringen av Nasjonalt program for et aldersvennlig Norge.

– Håndbok for aldersvennlig stedsutvikling er distribuert til planleggere, utbyggere, offentlige beslutningstakere og politikere. Vi har hatt god etterspørsel og fått svært gode tilbakemeldinger på denne idésamlingen og har nå oppdatert håndboka med nye eksempler. Tilbakemeldingene til Helsedirektoratet er at dette er et nyttig verktøy i planleggingen for aldersvennlige nærmiljø, sier fungerende avdelingsdirektør Erlend Bø i Helsedirektoratet.