Landsstyret

President

Tina Larsen

Valgt som president 14. juni 2024. Tiltrer 1. juli 2024.
Innvalgt periode
01.07.2024 - 30.06.2027
Styremedlem

Jørgen Tycho

Valgt inn i styret 14. juni 2024.
Innvalgt periode
01.07.2024 - 30.06.2027
Ellen de Vibe. Foto: Plan- og bygningsetaten

Ellen de Vibe

De Vibe er utdannet fra University of Wales. Hun er arkitekt og byplanlegger, og var byplansjef i Oslo mellom 1998 og 2019.
Innvalgt periode
25.09.2021 - 30.06.2024

Emelie Tornberg

Master fra AHO. Praktisert som arkitekt og partner siden 2005. Nå strategisk rådgiver, byutvikling og arkitektur i Entra ASA.
Innvalgt periode
17.06.2023 - 17.06.2026

Per Fretheim

Arkitekt MNAL og CEO Bergen/Stavanger i Mad.
Innvalgt periode
17.06.2023 - 17.06.2026
Studentrepresentant
Per Kristian Elgseter Sundet

Per Kristian Elgseter Sundet

Per Kristian er fra Levanger og begynte på NTNU i Trondheim i 2019. Vervet representerer studentene ved de tre arkitektskolene i Norge.
Innvalgt periode
01.07.2022 - 13.06.2025
Ansatterepresentant

Daniel Lund Godbolt

Valgt blant NALs ansatte.
Innvalgt periode
04.08.2024 - 11.06.2027