Representantskapet

NALs representantskap består av en representant fra hver av organisasjonens 14 lokalforeninger og en studentrepresentant fra hver av de tre arkitekthøgskolene i Norge.

Lokalforening Navn Kontakt
Agder arkitektforening Rebecca O C Laland rebecca@trafoarkitektur.no
Bergen arkitektforening Morten Falbach morten@ok-kontor.no
Drammen arkitektforening Jeni Nankova jeni@arkitektsolli.no
Hedmark og Oppland arkitektforening Agata J. Suchecka agatasuchecka84@gmail.com
Møre og Romsdal arkitektforening Idunn Sanden idunnsanden@gmail.com
Nord-Norges arkitektforening Ulrikke Eliassen ulrikke@steinsvikarkitekt.no
Nord-Trøndelag arkitektforening Tone Merete Sørli tone@arcon.no
Oslo arkitektforening Oda Ellensdatter Solberg oaf@arkitektforening.no
Sogn- og Fjordane arkitektlag Lise Fadnes lise@stivkuling.no
Stavanger arkitektforening Per Anda stavangerarkitektforening@gmail.com
Telemark arkitektforening Jostein Gundersen jostein.gundersen@asplanviak.no
Trondhjem arkitektforening Fredrik Shetelig fredrik.shetelig@ntnu.no
Vestfold arkitektforening Charlotte Hyldahl hyldahl@kbarkitekter.no
Østfold arkitektforening Gjermund Wibe gjermund@dark.no
Studentrepresentant AHO Guro Kalstveit
Studentrepresentant BAS Sofie Kristoffersen
Studentrepresentant NTNU Jenny Fjeld Ranfelt
Lokalforening
Navn
Rebecca O C Laland
Kontakt
rebecca@trafoarkitektur.no
Navn
Morten Falbach
Kontakt
morten@ok-kontor.no
Navn
Jeni Nankova
Kontakt
jeni@arkitektsolli.no
Navn
Agata J. Suchecka
Kontakt
agatasuchecka84@gmail.com
Navn
Idunn Sanden
Kontakt
idunnsanden@gmail.com
Navn
Ulrikke Eliassen
Kontakt
ulrikke@steinsvikarkitekt.no
Navn
Tone Merete Sørli
Kontakt
tone@arcon.no
Navn
Oda Ellensdatter Solberg
Kontakt
oaf@arkitektforening.no
Navn
Lise Fadnes
Kontakt
lise@stivkuling.no
Navn
Per Anda
Kontakt
stavangerarkitektforening@gmail.com
Navn
Jostein Gundersen
Kontakt
jostein.gundersen@asplanviak.no
Navn
Fredrik Shetelig
Kontakt
fredrik.shetelig@ntnu.no
Navn
Charlotte Hyldahl
Kontakt
hyldahl@kbarkitekter.no
Navn
Gjermund Wibe
Kontakt
gjermund@dark.no
Navn
Guro Kalstveit
Navn
Sofie Kristoffersen
Navn
Jenny Fjeld Ranfelt