Kurs og arrangement
Publisert 10. mai 22
Av: Stavanger arkitektforening

Presentasjon av Strategi for Arkitektur og byforming

Stavanger kommune vil presentere forslag til en ny strategi for arkitektur og byforming på Sølvberget 19.mai klokken 18.00.

Publisert 10.05.2022
Av: Stavanger arkitektforening

Stavanger kommune har utarbeidet et høringsutkast til en ny strategi for arkitektur og byforming. Dokumentet inngår som et vedlegg i  Kommuneplanens Arealdel (KPA) 2023-2040 for Stavanger kommune som kommunen etter planen skal legge ut til 1.gangs behandling, høring og offentlig ettersyn i løpet av mai 2022.

Vi har reservert plass på Møteplassen på Sølvberget torsdag 19.mai klokken 18:00.
Ingen påmelding nødvendig.
Velkommen!

Du finner forslaget til arkitekturstrategien her:

Hele høringsforslaget til kommuneplanens arealdel finner du som saksnummer 69/22 her: