Nytt
Publisert 04. august 21
Av: Perann Sylvia Stokke

Årsmøte 2021

Styret i Sofa ynskjer velkommen til Årsmøte 2021 i Sogn og Fjordane Arkitektlag. Møtet blir halde på Teams torsdag 26. august kl. 14:00

Publisert 04.08.2021
Av: Perann Sylvia Stokke

Invitasjon til Teams-møte blir sendt ut i forkant av møtet.

Agenda for årsmøtet:

  • Opning av årsmøte
  • Val av referent/protokollunderskrivar
  • Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Årsmelding – Gjennomgang og godkjenning
  • Regnskap og budsjett – Gjennomgang og godkjenning
  • Sak 1: Fastsetjing av kontingent
  • Sak 2: NAL President eller styreleiar, fordele meir ressursar til administrasjonen
  • Orientering 1: Inntak nye medlemmer
  • Eventuelt

For innspel til agenda og eventuelle saker send e-post til tl@nordplan.no innen 12.08.2021

Dokumenter for nedlasting nederst på siden. Vel møtt.

 

Hilsen

Styret
Torkjel, Vivian, Siri og Silje.