Nytt
Publisert 23. april 24
Av: Telemark arkitektforening

I Telemark så snakker vi!

Forrige uke var det temamøte for ny kommunedel- og sentrumsplan i Skien. Administrasjonen i Skien presenterte et utkast av ny kommunedelplan og inviterte til innspill på arbeidet så langt. Møte på avholdt i Atriumet på Arkaden i Skien.

Publisert 23.04.2024
Av: Telemark arkitektforening
Foto: Hanne Ødesneltvedt - til venstre i bildet er Jostein Ø. Gundersen-Aksnes, styreleder i Telemark arkitektforening, og til høyre er Håvard Nymoen Johansen prosjektleder fra adm. i Skien.
Foto: Hanne Ødesneltvedt - til venstre i bildet er Jostein Ø. Gundersen-Aksnes, styreleder i Telemark arkitektforening, og til høyre er Håvard Nymoen Johansen prosjektleder fra adm. i Skien.

Telemark arkitektforening var synlig i debatten med flere konstruktive innlegg. Vi vil takke kommunen for at den gode jobben de har gjort så langt. Så håper vi på ytterligere samarbeid i fremtiden.

Nedenfor har vi punktvis satt opp de mest aktuelle punktene fra innleggene våre (selv om vi hadde flere gode innlegg!)

 

Topp tre punkter fra våre innlegg:

 

1. Vi anbefaler å kartlegge hvordan mennesker faktisk bruker byen, gatene og butikkene. For så og forsterke disse mønstrene. Enten med arkitektur eller strategi. Viktig at vi forsterker det vi har!

 

2. En strategi for å forsterke; er å samle næringene som fungerer bra i Skien, i en gate, og skape et tema gate - restaurantgate er et eksempel. Det vil gjøre byen mer oversiktlig, mer brukervennlig, samt vital og skape ringvirkningseffekter for næringene i området

- der det kommer mennesker, der kommer det flere mennesker! Resturantgatestrategien koster lite penger, det koster bare vilje!

 

3. Byarkitekt! Ja, Skien og Grenland har behov for en Byarkitekt. En byarkitekt som sørger for konstruktive prosesser med fokus på kvalitet i byrommene! En byarkitekt som fremmer hever estetikken og de bærekraftige valgene. En byarkitekt som skaper trygge rammer for både administrasjon og utbygger. Og ikke minst en byarkitekt som ønsker å SE det som allerede finnes i Skien og forsterke lidenskapen vi har for byen!

 

 

Dette var et lite utdrag fra arkitektenes bidrag!