Om NAL
Publisert 13. desember 21
Av: Annicken Vargel

Hvorfor bruke arkitekt til din nye bolig?

Med hjelp fra en arkitekt får du en bolig som er tilpasset dine behov - om det er snakk om å gjøre endringer i et eksisterende bygg, eller å bygge et nytt hus.

Publisert 13.12.2021
Av: Annicken Vargel
  • Gode arkitekter har evnen til å omsette behov og ønsker til praktiske, funksjonelle og attraktive løsninger. Dette gir ofte mer arealeffektive løsninger.
  • Arkitekten er trent til å visualisere ideer og kan lage tredimensjonale skisser. Det gir bedre grunnlag for at kunden / oppdragsgiver kan ta beslutninger, og gjør det enklere for kommune og politikere å gi råd eller beslutninger som er forankret i en faglig begrunnelse.
  • Arkitekter har kompetanse til å tilpasse bebyggelsen godt til en tomt, med tanke på terreng, vegetasjon og sol- og lysforhold.
  • Arkitekter kjenner til tekniske krav, lover og regler. Kravene til bygg endrer seg stadig, og en arkitekt vil være med å gi råd og navigere i jungelen av forskrifter og løsningsalternativ.


Hvordan finne riktig arkitekt?
Det er nyttig å ta utgangspunkt i et hus man liker, sjekk nettsiden til arkitekten og ta kontakt. Bruk bøker, tidsskrifter og nettet/Instagram for inspirasjon (mange arkitektkontor publiserer mer fra arbeidene sine i sosiale medier enn på nettsiden).
Snakk med andre som har brukt arkitekt.

Ta bilder når du ser hus og rom du liker, skriv liste over kvaliteter du synes er viktige.


Sjekk referanser
Be arkitekten om referanser du kan ta kontakt med.
Arkitekt er ingen beskyttet tittel. Det er bare utdannede arkitekter, sivilarkitekt eller dem som master i arkitektur, som kan bli medlem av Norske arkitekters landsforbund og benytte tittelen arkitekt MNAL.


Forventningsavklaring
Bolig er for de fleste er den største private investeringen man gjør, og sørg for å ha en forventningsavklaring før du bestemmer seg.

Det kan innebære å snakke med arbeidsform med arkitekten. Hva skal arkitekten bidra med i de ulike fasene? Hva forventer du av prosessen og resultatet for hver fase?


Råd underveis
Det er viktig med god dialog. Arkitekter som er lydhøre, men som samtidig stiller spørsmål som får deg som oppdragsgiver til å tenke over ting, er et godt utgangspunkt.

Det kan komme gode resultater når det har vært litt motstand underveis, det er da kreativiteten kan være på sitt beste. De beste løsningene oppstår når det har vært et godt samspill mellom boligeier og arkitekt.
Forsøk å gå inn i prosessen med et åpent sinn. Ikke lås deg til en bestemt forestilling før du starter samarbeidet med arkitekten, fordi du da kan gå glipp av forslag til gode løsninger som du ikke hadde sett for deg.

Vurder hvilke behov du har nå og hvilke behov du ser for deg i fremtiden.
Finn budsjettet ditt.
Hvor bærekraftig vil du at huset skal være?

Vurder hva du ser for seg med tanke på materialer, lysinnslipp, rom og plassering, størrelse og funksjon.