Konkurranse
Publisert 16. januar 24
Av: Børge Sildnes

Tre til finalerunde om musikkteateret Griegkvartalet

Det skal bygges et nytt musikkteater ved siden av Grieghallen i Bergen. Etter at fem utvalgte team med arkitekter og rådgivere har levert sine forslag, går tre av dem til en finalerunde med forhandlinger.

Publisert 16.01.2024
Av: Børge Sildnes
Med en vandlilje, Snøhetta Oslo
Nina, Nordic Office of Architecture
Kontrapunkt, Henning Larsen Architects

I juni 2023 ble fem arkitekt- og rådgivergrupper, av 32 søkere, valgt ut til å konkurrere om utformingen av det nye musikkteateret. Blant disse skulle juryen for konkurransen kåre tre likeverdige vinnere. Disse ble da:

  • Nordic Office of Architecture med Nina
  • Henning Larsen Architects med Kontrapunkt
  • Snøhetta Oslo med Med en vandlilje

Konkurransen er gjennomført i samråd med Norske arkitekters landsforbund sitt konkurransesekreteriat i forkant av utvelgelsen. Forbundet har bistått med oppnevning av arkitekt og landskapsarkitekt både til utvelgelseskomiteen og juryen.

Grieghallen Utbygging as, som står bak plan- og designkonkurransen, er meget fornøyd med resultatet og uttaler at de ser frem til å få et nytt musikkteater i Bergen, og utvikle Griegkvartalet til en samlende møteplass.

Bakgrunnen for planene er at kapasiteten i Grieghallen er sprengt. Målet med et nytt musikkteater med gode akustikk- og sceneforhold er ål gi publikum et bedre tilbud både på kjente internasjonale musikaler - så vel som opera, ballett, dans og et bredt spekter av konserter.

«Dette er opplevelser som publikum på hele Vestlandet kan se frem til», uttaler juryleder Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Juryen uttaler at de er meget fornøyde med konkurransen:
"Det er en krevende oppgave å innordne et stort og komplekst nybygg i bysituasjonen. Gode løsninger på relasjonen til omgivelsene - og Grieghallen spesielt - har vært sentralt i evalueringen. Det er kommet svært ulike løsningsforslag, slik at oppgaven er blitt godt belyst. Juryarbeidet har vært grundig, og det er benyttet eksterne konsulenter på akustikk, teaterlogistikk og byggekostnader i juryarbeidet. Alle de tre vinnerutkastene har vist gode forslag, hvor hensynet til både byrom, den eksisterende Grieghallen, publikumsopplevelser og logistikk er balansert på en god måte. Alle vinnerutkastene viser løsninger hvor plassrommet foran Grieghallen vil kunne utvikles til å bli et mer innbydende byrom enn i dag. Fasadene på nybygget er nøye komponert i forhold til Grieghallen, og forslagene har vist gode løsninger på den utfordrende oppgaven om å få god publikumsflyt og gode publikumsopplevelser delvis langt under bakken"

Forhandlinger og kåring av endelig vinner er planlagt å være ferdig i løpet av mars måned.

 

 

Med en vandlilje, Snøhetta Oslo
Med en vandlilje, Snøhetta Oslo
Nina, Nordic Office of Architecture
Nina, Nordic Office of Architecture
Kontrapunkt, Henning Larsen Architects
Kontrapunkt, Henning Larsen Architects