Bylivsenteret
Publisert 04. oktober 23
Av: Perann Sylvia Stokke

Bylivkonferansen 2023: En feiring av kulturarv og utviklingsmuligheter

Det er snart duket for to dager fulle av kunnskapsdeling, nettverksbygging og kulturelle innslag i trehusbyen Levanger. Nå er også programmet for parallellsesjonene klart, og første kveld vil mange gode krefter bidra til å skape byliv.

Publisert 04.10.2023
Av: Perann Sylvia Stokke

Trehusbyen Levanger, hvor store deler av sentrum i 2018 ble fredet som kulturmiljø, vil danne en god ramme for årets fordypningstema: Kulturarv som ressurs i stedsutvikling.

I år har vi videreutviklet konferansen for å øke læringsutbyttet og sørge for enda bedre muligheter for nettverksbygging enn tidligere. De faglige innleggene er nøye valgt ut, og suppleres av byvandringer, et mangfold av kulturelle innslag og parallellsesjoner fordelt på ulike steder i byen.

— Bylivsenteret jobber for å styrke arbeidet med stedsutvikling i lokalsamfunn over hele landet. Derfor er vi opptatt av å gjøre Bylivkonferansen til en nyttig og hyggelig arena for erfaringsutveksling og læring på tvers, sier Bård Sødal Grasbekk, leder for Bylivsenteret.

— Vi har jobbet tett med våre partnere for å utvikle et program som oppleves relevant uansett om du er prosjekterende arkitekt, eiendomsforvalter, arealplanlegger, stedsutvikler eller politiker, sier han.

Konferansen arrangeres på Festiviteten kulturhus og er et samarbeid mellom Bylivsenteret, Distriktssenteret, Trøndelag fylkeskommune og Levanger kommune. Klima- og miljødepartementet og Riksantikvaren bidrar også i programarbeidet.