Bylivsenteret
Publisert 05. juli 23
Av: Perann Sylvia Stokke

Meld deg på Bylivkonferansen 2023

Årets konferanse arrangeres i trehusbyen Levanger i Trøndelag 24.-25. oktober og handler om kulturarv som ressurs i stedsutviklingen. Programmet for Bylivkonferansen 2023 er nå klart og påmeldingen er åpen.

Publisert 05.07.2023
Av: Perann Sylvia Stokke

Kulturarven bør ha en sentral rolle i stedsutviklingen. Bevaring og gjenbruk av eksisterende bebyggelse reduserer klimagassutslipp sammenlignet med å rive og bygge nytt. I tillegg bidrar kulturarven til å skape levbare, myldrende og vitale lokalsamfunn med stedsidentitet, der folk trives og føler tilhørighet, og besøkende får oppleve unike og autentiske steder.

Bylivkonferansen 2023 handler om utvikling av vitale lokalsamfunn med utgangspunkt i problemstillingene:

- Hvordan kan kulturarven bidra til bærekraftige og levbare byer og steder?
- Hvordan kan aktører samarbeide slik at kulturarven ivaretas i utviklingen?
- Hvordan balansere hensynet til bevaring og gjenbruk med fortetting og økt arealutnyttelse?

Konferansen er relevant for alle som jobber med stedsutvikling, enten det er i kommune, øvrig forvaltning, privat næringsliv eller frivillighet. Konferansen holdes på Festiviteten kulturhus og arrangeres av Bylivsenteret i samarbeid med Distriktssenteret, Trøndelag fylkeskommune og Levanger kommune. Klima- og miljødepartementet og Riksantikvaren bidrar også i programarbeidet.